رها کردن نوزاد

رها کردن نوزاد
نوزاد سه روزه را در سطل آشغال پارک‌ انداختند
گروه اجتماعی>حوادث- نوزاد سه روزه ای در پارک جنگلی شهرستان قوچان با وضعیت اسفناکی کشف شد. عصر امروز نوزادی سه روزه در پارک جنگلی شهرستان قوچان توسط دو تن از مامورین نیروی انتظامی و پلیس پیدا و...

نوزاد زنده سه روزه را در سطل آشغال پارک‌ انداختند

نوزاد سه روزه را در سطل آشغال پارک‌ انداختند

گروه اجتماعی>حوادث- نوزاد سه روزه ای در پارک جنگلی شهرستان قوچان با وضعیت اسفناکی کشف شد.

عصر امروز نوزادی سه روزه در پارک جنگلی شهرستان قوچان توسط دو تن از مامورین نیروی انتظامی و پلیس پیدا و تحویل بیمارستان موسی بن جعفر این شهرستان شد.

بنا به اظهارات پرستاران این بیمارستان، سر نوزاد، بعلت ضربه وارد آمده، آسیب دیده و بدن آن نیز توسط مورچه خورده شده است.

وضعیت تنفسی ضعیفی از این نوزاد گزارش شده که هم اکنون با کمک دستگاه اکسیژن قادر به تنفس است.

اشتراک در RSS - رها کردن نوزاد