زمان اجرای بسته غذایی

زمان اجرای بسته غذایی
ا​طلاعیه مهم  وزارت رفاه درباره بسته حمایتی دولت
گروه اقتصادی- به دنبال آغاز طرح حمایت از اقشار کم درآمد جامعه که مطابق تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره102568/ت 55855 ه مورخ 97/08/05 ؛ در حال اجراست اخیرا شاهد ارسال برخی پیامک ها به مردم هستیم...

ا​طلاعیه مهم وزارت رفاه درباره بسته حمایتی دولت

ا​طلاعیه مهم  وزارت رفاه درباره بسته حمایتی دولت

گروه اقتصادی- به دنبال آغاز طرح حمایت از اقشار کم درآمد جامعه که مطابق تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره102568/ت 55855 ه مورخ 97/08/05 ؛ در حال اجراست اخیرا شاهد ارسال برخی پیامک ها به مردم هستیم.

به گزارش پیام ایران، بر این اساس ضمن تاکید بر اینکه هرگونه اطلاع رسانی در خصوص این طرح منحصرا توسط مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد از همه شهروندان درخواست داریم به پیامک های فاقد اعتبار پاسخ ندهند و شماره کارت و رمز دوم خود را در پاسخ به هیچ پیامکی در خصوص این طرح اعلام نکنند.

اشتراک در RSS - زمان اجرای بسته غذایی