زن داعشی

زن داعشی
بازداشت یک زن داعشی هنگام ورود به کشور
گروه اجتماعی- یک زن عضو گروه تروریستی داعش در بدو ورود به کشور با تیزهوشی پلیس گذرنامه مرز بازرگان دستگیر شد. ایلنا نوشت: با تیزبینی و کنترل امنیتی پلیس گذرنامه مرز بازرگان کلیه ترددات مرزی با دقت...
اشتراک در RSS - زن داعشی