زیرنویس فیلم همه می دانند

زیرنویس فیلم همه می دانند
فرهادی: زیرنویس فیلمم را خودمان منتشر کردیم
گروه فرهنگ و هنر - در هفته گذشته فیلم جدید فرهادی قبل از اکران در اروپا در اینترنت پخش شد. اصغر فرهادی گفت:  در سفرهاي متعددي که به اسپانيا داشتم، متوجه شدم ساخت اين فيلم به طوري که در ايران هم قابل...

فرهادی: زیرنویس فیلمم را خودمان منتشر کردیم

فرهادی: زیرنویس فیلمم را خودمان منتشر کردیم

گروه فرهنگ و هنر - در هفته گذشته فیلم جدید فرهادی قبل از اکران در اروپا در اینترنت پخش شد. اصغر فرهادی گفت:  در سفرهاي متعددي که به اسپانيا داشتم، متوجه شدم ساخت اين فيلم به طوري که در ايران هم قابل نمايش باشد، شدني نيست.

قراري با خودم گذاشته بودم فيلم را هر اسپانيايي هم که ببيند، احساس نکند يک غيراسپانيايي سازنده آن است. اين در واقع يک چالش بود. بنابراين ديدم اولين تصميمي که بايد بگيرم اين است که آيا اين فيلم در ايران اکران رسمي بشود يا نه؟ و به دلايل بسيار، ديدم بهتر است ذهنم را گرفتار اين موضوع نکنم.

اشتراک در RSS - زیرنویس فیلم همه می دانند