سابقه بیمه

سابقه بیمه
نحوه دریافت سوابق بیمه‌ای تامین اجتماعی
گروه اجتماعی- ارسال سوابق بیمه‌ای از طریق سامانه پیامکی نیز در دست بررسی است. به گزارش پیام ایران، مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه احصای سوابق بیمه‌ای را از طریق روش...
اشتراک در RSS - سابقه بیمه