سالمند آزاري

سالمند آزاري
گروه اجتماعی- سوء‌رفتار با سالمند و سالمندآزاری پدیده‌ای است که به روایت آمار دو درصد از خشونت‌های خانگی جامعه ایرانی را به خود اختصاص داده است. به گزارش پیام ایران، این پدیده در شرایطی اتفاق می‌افتد...

سالمند آزاری رتبه سوم از خشونت‌های خانگی در ایران

گروه اجتماعی- سوء‌رفتار با سالمند و سالمندآزاری پدیده‌ای است که به روایت آمار دو درصد از خشونت‌های خانگی جامعه ایرانی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پیام ایران، این پدیده در شرایطی اتفاق می‌افتد که تا سال ۱۴۲۵ از هر سه نفر ایرانی یک نفر در گروه سالخوردگان قرار خواهد گرفت. از این رو توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد.

اشتراک در RSS - سالمند آزاري