سرقت از مغازه

سرقت از مغازه
گروه جامعه - ‏روز سه‌شنبه ششم آذرماه ۹۷ در شهر سبزوار، سارقین با نقاب و قمه از موتور پیاده و وارد یکی از مغازه‌ها می‌شوند، اما در اتفاقی جالب یک خانم به همراه چند شهروند دیگر در مقابل آنها می‌ایستند...

فیلم - مقاومت شهروندان سبزواری، سارقان مسلح را فراری داد

گروه جامعه - ‏روز سه‌شنبه ششم آذرماه ۹۷ در شهر سبزوار، سارقین با نقاب و قمه از موتور پیاده و وارد یکی از مغازه‌ها می‌شوند، اما در اتفاقی جالب یک خانم به همراه چند شهروند دیگر در مقابل آنها می‌ایستند و آنها را مجبور به فرار می‌کنند.

اشتراک در RSS - سرقت از مغازه