شرکت جهانگردی آزمون

شرکت جهانگردی آزمون
افتتاح همزمان آژانس هواپیمایی، صرافی و موبایل فروشی سردار آزمون
گروه ورزشی- سردار آزمون در شهر خودش صرافی و موبایل فروشی افتتاح کرد. به گزارش پیام ایران؛ بعد از برگزاری دو اردوی تیم‌ملی ایران و بازگشت بازیکنان از کشور قطر، سردار آزمون به شهر خودش گنبد رفت و در...

افتتاح همزمان آژانس هواپیمایی، صرافی و موبایل فروشی سردار آزمون/ عکس

افتتاح همزمان آژانس هواپیمایی، صرافی و موبایل فروشی سردار آزمون

گروه ورزشی- سردار آزمون در شهر خودش صرافی و موبایل فروشی افتتاح کرد.

به گزارش پیام ایران؛ بعد از برگزاری دو اردوی تیم‌ملی ایران و بازگشت بازیکنان از کشور قطر، سردار آزمون به شهر خودش گنبد رفت و در آنجا یک صرافی و موبایل فروشی به نام خودش افتتاح کرد. این به نظر اولین تجربه سردار آزمون در زمینه بیزینس خارج از فوتبال است.

 

افتتاح صرافی و موبایل فروشی سردار آزمون

اشتراک در RSS - شرکت جهانگردی آزمون