شرکت لوفت هانزا

شرکت لوفت هانزا
گروه جامعه- اعتصاب بخش حمل و نقل هوایی امروز (سه شنبه) منجر به لغو 25 درصد از پروازهای شرکت ایرفرانس و همچنین بسیاری از پروازهای داخلی در این کشور، از مبدا پاریس یا به مقصد این شهر شد. این ششمین...

اعتصاب کارگران فرودگاه های فرانسه صدها پرواز را لغو کرد

گروه جامعه- اعتصاب بخش حمل و نقل هوایی امروز (سه شنبه) منجر به لغو 25 درصد از پروازهای شرکت ایرفرانس و همچنین بسیاری از پروازهای داخلی در این کشور، از مبدا پاریس یا به مقصد این شهر شد.
این ششمین اعتصاب کارکنان بخش های حمل و نقل عمومی فرانسه با هدف افزایش دستمزدها از ماه فوریه تاکنون است.
کارکنان شرکت حمل نقل ریلی در فرانسه «SNCF» نیز در چهارچوب برنامه اعلام شده خود مبنی بر برگزاری 36 روز اعتصاب تا ژوئن 2018 میلادی، این هفته برای چند روز اعتصاب خواهند کرد.

اشتراک در RSS - شرکت لوفت هانزا