شهرستان نوشهر

شهرستان نوشهر
پل « ماشلک» در نوشهر فروریخت
گروه اجتماعی>استان ها-  پل قدیمی ماشلک واقع در مسیر اصلی کمربندی نوشهر – چالوس جمعه شب فروریخت و یک دستگاه خودرو نیسان و یک دستگاه کامیون در رودخانه سقوط کرد. آبشستگی پایه های پل براثر سیل و...

پل « ماشلک» در نوشهر فروریخت

پل « ماشلک» در نوشهر فروریخت

گروه اجتماعی>استان ها-  پل قدیمی ماشلک واقع در مسیر اصلی کمربندی نوشهر – چالوس جمعه شب فروریخت و یک دستگاه خودرو نیسان و یک دستگاه کامیون در رودخانه سقوط کرد.

آبشستگی پایه های پل براثر سیل و بارندگی شدید سبب فروریختن این پل قدیمی که دارای ترک هایی بود، شد، پیش از این نیز مردم و کارشناسان نسبت به تخریب این پل قدیمی هشدار داده بودند.

به گزارش پیام ایران، با فروریختن پل ماشلک، تردد در کمربندی نوشهر - چالوس حد فاصل این پل مسدود شده است.

اشتراک در RSS - شهرستان نوشهر