شورای پروانه ساخت

شورای پروانه ساخت
سینماگران خواستار حذف پروانه ساخت شدند
گروه فرهنگ و هنر - جمعی از فیلمسازان سینما با انتشار نامه ای خطاب به رییس جمهور، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی خواستار حذف صدور پروانه ساخت برای فیلم‌ها شدند. در متن این ببانیه آمده است: با توجه...

سینماگران خواستار حذف پروانه ساخت شدند

سینماگران خواستار حذف پروانه ساخت شدند

گروه فرهنگ و هنر - جمعی از فیلمسازان سینما با انتشار نامه ای خطاب به رییس جمهور، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی خواستار حذف صدور پروانه ساخت برای فیلم‌ها شدند.

در متن این ببانیه آمده است:

اشتراک در RSS - شورای پروانه ساخت