صاحبخانه

صاحبخانه
اثاث منزل بازیگر را به کوچه ریختند، همسرش می خواست خودش را آتش بزند
گروه فرهنگ و هنر- شاید ندانید که نعمت‌الله گرجی هنرپیشه فقید سینما و تلویزیون ایران در سال ۱۳۵۶ با فقر دست و پنجه نرم می‌کرد و در خانه‌ای اجاره روزگار می‌گذراند که صاحبخانه اثاث منزل او را بیرون می‌...

اثاث منزل بازیگر را به کوچه ریختند، همسرش می خواست خودش را آتش بزند

اثاث منزل بازیگر را به کوچه ریختند، همسرش می خواست خودش را آتش بزند

گروه فرهنگ و هنر- شاید ندانید که نعمت‌الله گرجی هنرپیشه فقید سینما و تلویزیون ایران در سال ۱۳۵۶ با فقر دست و پنجه نرم می‌کرد و در خانه‌ای اجاره روزگار می‌گذراند که صاحبخانه اثاث منزل او را بیرون می‌ریزد و …

یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی در آن زمان (۲مرداد ۱۳۵۶) در نطق خود به این واقعه اشاره می‌کند.

اشتراک در RSS - صاحبخانه