غلامحسین اسماعیلی

غلامحسین اسماعیلی
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام اعتراضات کارگری / 18 سال حبس صحت ندارد
گروه سیاسی - دیروز برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبری را منتشر کردند مبنی بر اینکه یکی از افراد تجمعات اعتراضات کارگری به 18 سال حبس محکوم شده است اما امروز سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی پیرامون...

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام اعتراضات کارگری / 18 سال حبس صحت ندارد

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام اعتراضات کارگری / 18 سال حبس صحت ندارد

دیروز برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبری را منتشر کردند مبنی بر اینکه یکی از افراد تجمعات اعتراضات کارگری به 18 سال حبس محکوم شده است اما امروز سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی پیرامون حکم این افراد ارائه داد.

اشتراک در RSS - غلامحسین اسماعیلی