غیرمجاز شدن نام کوروش

غیرمجاز شدن نام کوروش
سخنگوی ثبت احوال حذف کوروش از فهرست نام‌ها را تکذیب کرد
گروه جامعه - سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر حذف نام کوروش از بخش انتخاب نام سایت سازمان ثبت احوال را تکذیب کرد. در پی انتشار اخباری در فضای مجازی درباره حذف نام کوروش از فهرست نام‌های مورد تایید برای...
اشتراک در RSS - غیرمجاز شدن نام کوروش