فدراسیون هاکی

فدراسیون هاکی
آخرین لحظات زندگی مرحوم بهرام شفیع
گروه ورزشی- حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون هاکی که سال‌ها در کنار بهرام شفیع به عنوان دوست و همکار فعالیت می کرد از آخرین ساعات حیات آن مرحوم و شرایط وی سخن گفت. به گزارش پیام ایران، بهرام شفیع مجری...

آخرین لحظات زندگی مرحوم بهرام شفیع

آخرین لحظات زندگی مرحوم بهرام شفیع

گروه ورزشی- حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون هاکی که سال‌ها در کنار بهرام شفیع به عنوان دوست و همکار فعالیت می کرد از آخرین ساعات حیات آن مرحوم و شرایط وی سخن گفت.

اشتراک در RSS - فدراسیون هاکی