فریماه فرجامی

فریماه فرجامی
فریماه فرجامی جلوی دوربین مهرجویی می‌رود
گروه فرهنگ و هنر - فریماه فرجامی که سال هاست مقابل دوربین سینما نرفته به عنوان بازیگر مهمان در «لامینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی حضور خواهد داشت. به گزارش پیام ایران ، فرجامی سی و سه سال پیش...

فریماه فرجامی جلوی دوربین مهرجویی می‌رود

فریماه فرجامی جلوی دوربین مهرجویی می‌رود

 فریماه فرجامی که سال هاست مقابل دوربین سینما نرفته به عنوان بازیگر مهمان در «لامینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی حضور خواهد داشت.

اشتراک در RSS - فریماه فرجامی