فوت خدمه

فوت خدمه
یک کشتی با صدها کانتینر در بندرعباس غرق شد / احتمال فوت خدمه
گروه اجتماعی>استان ها- یک فروند کشتی تجاری در حالی که صدها کانتینر بار همراه خود داشت، ساعتی پیش در یکی از اسکله‌های بندر شهید رجایی بندرعباس غرق شد. یک فروند کشتی تجاری در حالی که صدها کانتینر...

یک کشتی با صدها کانتینر در بندرعباس غرق شد / احتمال فوت خدمه

یک کشتی با صدها کانتینر در بندرعباس غرق شد / احتمال فوت خدمه

گروه اجتماعی>استان ها- یک فروند کشتی تجاری در حالی که صدها کانتینر بار همراه خود داشت، ساعتی پیش در یکی از اسکله‌های بندر شهید رجایی بندرعباس غرق شد.

یک فروند کشتی تجاری در حالی که صدها کانتینر بار همراه خود داشت، ساعتی پیش در یکی از اسکله‌های بندر شهید رجایی بندرعباس غرق شد.

این کشتی تجاری که در حال پهلوگیری در یکی از پست‌های بندر شهید رجایی بود به همراه محموله خود به زیر آب رفت.

شاهدان نیز گفتند چند نفر از خدمه هم هنگام غرق شدن کشتی به درون دریا افتادند و احتمال فوت آنان وجود دارد.

اشتراک در RSS - فوت خدمه