فیش حقوقی مسئولان

فیش حقوقی مسئولان
حقوق ۳۷ میلیونی معاون وزیر نفت تائید شد
گروه اقتصادی - شرکت ملی نفت با تایید فیش حقوقی ۳۷ میلیون تومانی علی کاردر، معاون وزیر نفت، اعلام کرد که سقف حقوق درباره وی رعایت شده و اضافه دریافتی او مربوط به معوقات بوده است.  در پی انتشار فیش...

حقوق ۳۷ میلیونی معاون وزیر نفت تائید شد + عکس

حقوق ۳۷ میلیونی معاون وزیر نفت تائید شد

گروه اقتصادی - شرکت ملی نفت با تایید فیش حقوقی ۳۷ میلیون تومانی علی کاردر، معاون وزیر نفت، اعلام کرد که سقف حقوق درباره وی رعایت شده و اضافه دریافتی او مربوط به معوقات بوده است.

 در پی انتشار فیش حقوقی علی کاردر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، این شرکت با انتشار توضیحاتی عنوان کرد که اضافه دریافتی وی مربوط به معوقات بوده است.

اشتراک در RSS - فیش حقوقی مسئولان