فیلتر اینستاگرام

فیلتر اینستاگرام
گروه اجتماعی-  سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با پیوست خبر از صدور حکم قضایی برای فیلتر اینستاگرام داد. جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر...

معاون دادستان کل:حکم قضایی فیلتر اینستاگرام صادر شده

گروه اجتماعی-  سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با پیوست خبر از صدور حکم قضایی برای فیلتر اینستاگرام داد.

اشتراک در RSS - فیلتر اینستاگرام