قبیله بدوی

قبیله بدوی
قبیله بی‌اعصاب‌ها که کسی زنده از پیششان برنمی‌گردد
گروه گردشگری- «دور شید! برگردید به خانه ! کسی به شما خوش آمد نمی‌گوید! می‌خواهیم تنها باشیم! » و … این پیام قبیله ای بازمانده از ۳۰ هزار سال پیش است که ساکن جزیره سنتینل شمالی واقع در خلیج بنگال...

تصاویر | قبیله بی‌اعصاب‌ها که کسی زنده از پیششان برنمی‌گردد

قبیله بی‌اعصاب‌ها که کسی زنده از پیششان برنمی‌گردد

گروه گردشگری- «دور شید! برگردید به خانه ! کسی به شما خوش آمد نمی‌گوید! می‌خواهیم تنها باشیم! » و … این پیام قبیله ای بازمانده از ۳۰ هزار سال پیش است که ساکن جزیره سنتینل شمالی واقع در خلیج بنگال هستند.

پذیرایی با نیزه سمی

به گزارش پیام ایران، اعضای این قبیله که تنها مردمان بدون ارتباط با دنیای مدرن هستند با انواع وسیله های ممکن مانع ورود غریبه ها به محل زندگیشان می شوند.

اشتراک در RSS - قبیله بدوی