قیمت جزیره گرینلند

قیمت جزیره گرینلند
گروه بین الملل - روزنامه واشنگتن پست به نقل از چندین منبع ناشناس مبلغی را که رئیس‌جمهور آمریکا قصد داشت برای خرید جزیره دانمارکی گرینلند هزینه کند، افشا کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از چندین منبع...

مبلغ پیشنهادی ترامپ برای خرید "گرینلند" لو رفت

مبلغ پیشنهادی ترامپ برای خرید "گرینلند" لو رفت

گروه بین الملل - روزنامه واشنگتن پست به نقل از چندین منبع ناشناس مبلغی را که رئیس‌جمهور آمریکا قصد داشت برای خرید جزیره دانمارکی گرینلند هزینه کند، افشا کرد.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از چندین منبع ناشناس گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هفته هاست درباره خرید گرینلند حرف می‌زند و بودجه قابل توجهی را برای خرید این جزیره تخصیص داده است.

اشتراک در RSS - قیمت جزیره گرینلند