مجلیس

مجلیس
ظریف در دفاع از پیوستن ایران به FATF چه گفت؟
گرو سیاسی- وزیر خارجه با تاکید بر اینکه برجام توفیق ملت بود و نباید آن را به ضعف ملت تبدیل کرد، گفت: نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه cft مشکلات حل شود اما این تضمین را می‌دهیم که با نپیوستن...

ظریف در دفاع از پیوستن ایران به FATF چه گفت؟

ظریف در دفاع از پیوستن ایران به FATF چه گفت؟

گرو سیاسی- وزیر خارجه با تاکید بر اینکه برجام توفیق ملت بود و نباید آن را به ضعف ملت تبدیل کرد، گفت: نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه cft مشکلات حل شود اما این تضمین را می‌دهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه‌های مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.

اشتراک در RSS - مجلیس