مخدر دستمال

مخدر دستمال
شیوع مصرف ۲ ماده مخدر بسیار خطرناک در آذربایجان شرقی
گروه اجتماعی- 2 ماده مخدر بسیار خطرناک و توهم زا در آذربایحان شرقی شیوع پیدا کرده است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی گفته، دو نوع ماده “دستمال” و “کمیکال” توهم‌زا و خطرناک هستند که به...

شیوع مصرف ۲ ماده مخدر بسیار خطرناک در آذربایجان شرقی

شیوع مصرف ۲ ماده مخدر بسیار خطرناک در آذربایجان شرقی

گروه اجتماعی- 2 ماده مخدر بسیار خطرناک و توهم زا در آذربایحان شرقی شیوع پیدا کرده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی گفته، دو نوع ماده “دستمال” و “کمیکالتوهم‌زا و خطرناک هستند که به تازگی مصرف این مواد در سطح آذربایجان شرقی شیوع یافته است، از این رو باید در این زمینه اطلاع رسانی و حساس سازی شود.

اشتراک در RSS - مخدر دستمال