مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام
گروه سیاسی - مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بازداشت شد. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی بازداشت شد. انتهای پیام/

بازداشت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام

گروه سیاسی - مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بازداشت شد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی بازداشت شد.

انتهای پیام/

اشتراک در RSS - مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام