مدیریت ورزش

مدیریت ورزش
کمتر از ۱۰ درصد مردم ایران ورزش می‌کنند!
گروه اجتماعی - یک استاد رشته علوم ورزشی ضمن ابراز تاسف نسبت به عدم توجه به ورزش همگانی، گفت که "مردم در ورزش ایران گم‌ شده‌اند". به گزارش پیام ایران و به نقل از ایسنا، محمدعلی قره در مورد ضعف‌های...

کمتر از ۱۰ درصد مردم ایران ورزش می‌کنند!

کمتر از ۱۰ درصد مردم ایران ورزش می‌کنند!

یک استاد رشته علوم ورزشی ضمن ابراز تاسف نسبت به عدم توجه به ورزش همگانی، گفت که "مردم در ورزش ایران گم‌ شده‌اند".

اشتراک در RSS - مدیریت ورزش