منطقه حفاظت شده شاهرود

منطقه حفاظت شده شاهرود
گروه گردشگری - محیط زیست -  رئیس محیط‌ زیست شاهرود از تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در اثر برخورد با خودروهای عبوری در مسیر جاده مجن خبر داد و گفت: این هفتمین خرس قهوه‌ای است که طی یک سال گذشته تلف‌...

عکس - تلف شدن خرس قهوه‌ای در شاهرود

گروه گردشگری - محیط زیست -  رئیس محیط‌ زیست شاهرود از تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در اثر برخورد با خودروهای عبوری در مسیر جاده مجن خبر داد و گفت: این هفتمین خرس قهوه‌ای است که طی یک سال گذشته تلف‌ می‌شود.

عکس - تلف شدن خرس قهوه‌ای در شاهرود

اشتراک در RSS - منطقه حفاظت شده شاهرود