منع به کارگیری بازنشستگان

منع به کارگیری بازنشستگان
رفتن افشانی از شهرداری تهران مسجل شد
گروه سیاسی-  تسنیم نوشت: با تاکید رئیس دیوان محاسبات مبنی بر اینکه شهردار تهران هم مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود رفتن افشانی از شهرداری مسجل شده و این در حالی است که به‌احتمال بسیار...

رفتن افشانی از شهرداری تهران مسجل شد

رفتن افشانی از شهرداری تهران مسجل شد

گروه سیاسی-  تسنیم نوشت: با تاکید رئیس دیوان محاسبات مبنی بر اینکه شهردار تهران هم مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود رفتن افشانی از شهرداری مسجل شده و این در حالی است که به‌احتمال بسیار محسن هاشمی جایگزین وی خواهد شد و شاهد تغییراتی در شورا خواهیم بود.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اظهار کرد: پاسخ کتبی به وزارت کشور ارسال شده است که شهردار تهران هم مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود.

اشتراک در RSS - منع به کارگیری بازنشستگان