مواد سمی در آب

مواد سمی در آب
هشدار - آلودگی آب‌های زیرزمینی مازندران به مواد فوق سمی
گروه جامعه - محیط زیست - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: آلودگی آب های زیرزمینی به مواد سمی و فوق سمی خصوصا در استان مازندران به جهت بالابودن سطح آب و استفاده بسیاری از منازل و ویلاداران از آب...

هشدار - آلودگی آب‌های زیرزمینی مازندران به مواد فوق سمی

هشدار - آلودگی آب‌های زیرزمینی مازندران به مواد فوق سمی

گروه جامعه - محیط زیست - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: آلودگی آب های زیرزمینی به مواد سمی و فوق سمی خصوصا در استان مازندران به جهت بالابودن سطح آب و استفاده بسیاری از منازل و ویلاداران از آب های چاه از چشم همه پوشیده مانده و به این مورد از نظر اصولی نگاه و توجه خاص نمی‌شود. 

اشتراک در RSS - مواد سمی در آب