نوبل فیزیک

نوبل فیزیک
گروه علمی- کمیته نوبل ۳ دانشمند را برای تحقیق درباره کیهان و کشف یه سیاره به عنوان برندگان نوبل فیزیک ۲۰۱۹ معرفی کرد. به گزارش پیام ایران، به نقل از نوبل، نیمی از جایزه نوبل فیزیک به جیمز پیبلز و...
اشتراک در RSS - نوبل فیزیک