هواپیمایی روسیه

هواپیمایی روسیه
گروه بین الملل - شرکت هواپیمایی روسی' پابدا' که در صدر فروشندگان بلیت ارزان قیمت در روسیه است، قصد دارد در هواپیماهای خود صندلی های ویژه برای مسافران سرپایی نصب کند. به گزارش پیام ایران یک مقام شرکت...

مسافران سرپایی در هواپیماهای روسی

گروه بین الملل - شرکت هواپیمایی روسی' پابدا' که در صدر فروشندگان بلیت ارزان قیمت در روسیه است، قصد دارد در هواپیماهای خود صندلی های ویژه برای مسافران سرپایی نصب کند.

اشتراک در RSS - هواپیمایی روسیه