هواپیما برقی

هواپیما برقی
گروه فناوری - یک شرکت نروژی از تولید و پرواز آزمایشی موفق یک هواپیمای برقی خبر داده که با تقویت باتری و موتور الکتریکی خود در آینده قادر به شش ساعت پرواز خواهد بود. این هواپیما که دارای دو صندلی بوده...

هواپیمای برقی با قابلیت ۶ساعت پرواز در راه است + تصاویر

یک شرکت نروژی از تولید و پرواز آزمایشی موفق یک هواپیمای برقی خبر داده که با تقویت باتری و موتور الکتریکی خود در آینده قادر به شش ساعت پرواز خواهد بود.

اشتراک در RSS - هواپیما برقی