هکر نوجوان

هکر نوجوان
کانه گمبل، هکر نوجوانی که با هک ایمیل مقامات بلندپایه آمریکا، اطلاعات حساسی درباره عملیات جاسوسی و نظامی در عراق و افغانستان به دست آورده بود به دو سال حبس در دارالتادیب محکوم شد. هک یعنی استفاده از...

دو سال حبس برای هکر نوجوان

کانه گمبل، هکر نوجوانی که با هک ایمیل مقامات بلندپایه آمریکا، اطلاعات حساسی درباره عملیات جاسوسی و نظامی در عراق و افغانستان به دست آورده بود به دو سال حبس در دارالتادیب محکوم شد.

هک یعنی استفاده از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل مشکلی تکنیکی و غلبه بر محدودیت‌ها و در واقع به معنای کنکاش به منظور کشف حقایق و نحوهٔ کار یک سیستم است و  هکر به کسی اطلاق می‌شود که توانایی چنین کاری را دارد. 

اشتراک در RSS - هکر نوجوان