واحد پول ایران

واحد پول ایران
"پارسه" واحد پول خرد می‌شود/ هر تومان معادل 100 پارسه
گروه اقتصادی - واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است. براساس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال...

"پارسه" واحد پول خرد می‌شود/ هر تومان معادل 100 پارسه

واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

اشتراک در RSS - واحد پول ایران