ولادیمیر پوتین

ولادیمیر پوتین
گروه بین الملل- بین الملل- اعتماد به رییس جمهور روسیه و حزب حاکم این کشور طی سال گذشته به شدت کاهش یافته و تحلیلگران معتقدند که دلیل اصلی این کاهش اعتماد، تغییرات جنجالی دولت در مساله حقوق بازنشستگی...

روس‌ها در حال حاضر چقدر به پوتین اعتماد دارند؟

گروه بین الملل- بین الملل- اعتماد به رییس جمهور روسیه و حزب حاکم این کشور طی سال گذشته به شدت کاهش یافته و تحلیلگران معتقدند که دلیل اصلی این کاهش اعتماد، تغییرات جنجالی دولت در مساله حقوق بازنشستگی است.

 به نوشته روزنامه گاردین نظرسنجی صورت گرفته توسط مرکز مستقل لوادا نشان داد که 39 درصد از روس‌ها ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه را به عنوان سیاستمداری که آنها به وی اعتماد دارند معرفی کرده اند. این آمار نسبت به نظرسنجی نوامبر سال 2017 میلادی توسط همین پایگاه 20 درصد کاهش را نشان می‌دهد. در آن زمان 59 درصد از روس‌ها گفته بودند که به پوتین به عنوان یک سیاستمدار اعتماد دارد.

اشتراک در RSS - ولادیمیر پوتین