پدرام سلطانی

پدرام سلطانی
تيم روحاني مشورت‌پذير نيست
گروه اقتصادی- پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی گفت: روحیه رئیس دولت اصلاحات، بسیار متفاوت از سایرین در بسیاری زمینه‌ها بود. رئیس دولت اصلاحات در میان روسای جمهور، به‌رغم اینکه...

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: تيم روحاني مشورت‌پذير نيست

تيم روحاني مشورت‌پذير نيست

گروه اقتصادی- پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی گفت: روحیه رئیس دولت اصلاحات، بسیار متفاوت از سایرین در بسیاری زمینه‌ها بود. رئیس دولت اصلاحات در میان روسای جمهور، به‌رغم اینکه هیچ ارتباط نزدیکی نیز با او نداشتم،به قضاوت و مشاهده بنده، بیشترین روحیه کار تیمی و مشورت پذیری را داشتند و این ویژگی بسیار مهمی است. در حال حاضر با نگاه به آقای روحانی و آقای احمدی‌نژاد ارزش این دو ویژگی رئیس دولت اصلاحات بیشتر درک می‌شود.

اشتراک در RSS - پدرام سلطانی