پیشگیری از مریضی

پیشگیری از مریضی
چه کنیم مرگ دیرتر به سراغمان بیاید؟
گروه سلامت- محققان در مطالعه جدید خود بر تاثیر انجام میزان بیشتری از فعالیت‌های جسمی بر کاهش خطر مرگ زودهنگام در دوران میانسالی و پیری تاکید کردند. به گزارش پیام ایران،  محققان پیش از این در بررسی‌...
اشتراک در RSS - پیشگیری از مریضی