کیلومتر ماشین به انگلیسی

کیلومتر ماشین به انگلیسی
کیلومتر کارکرد واقعی اتومبیل را چگونه تشخیص دهیم؟
گروه زندگی-  دستکاری کیلومتر کارکرد خودرو یکی از شیوه‌های رایج برای گران‌تر فروختن خودروهای کار کرده است و از طرفی روش‌های مختلفی برای تشخیص میزان کارکرده خودرو وجود دارد. به گزارش پیام ایران،...
اشتراک در RSS - کیلومتر ماشین به انگلیسی