گرانی موادغذایی

گرانی موادغذایی
یک میهمانی کوچک خانوادگی چقدر آب می‌خورد؟
گروه اقتصاد - یک میهمانی ساده که تنها میزبان یک خانواده باشید، چیزی حدود ٤٢٠ تا ٤٥٠ هزار تومان آب می‌خورد. روزنامه شهروند نوشت: اگر بخواهیم حقوق مصوب وزارت کار را در نظر بگیریم، یک میهمانی خانوادگی...
اشتراک در RSS - گرانی موادغذایی