گریه عموپورنگ

گریه عموپورنگ
اتفاق غیرمنتظره‌ای که عمو پورنگ را به گریه انداخت
گروه جامعه - داریوش فرضیایی مجری محبوبی که کودکان او را به نام عمو پورنگمی شناسند، ویدئویی تاثیرگذار از یک اتفاق غیرمنتظره در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد؛ اتفاقی که او را به گریه انداخت و بی‌اختیار...

اتفاق غیرمنتظره ای که عمو پورنگ را به گریه انداخت +فیلم

اتفاق غیرمنتظره‌ای که عمو پورنگ را به گریه انداخت

داریوش فرضیایی مجری محبوبی که کودکان او را به نام عمو پورنگمی شناسند، ویدئویی تاثیرگذار از یک اتفاق غیرمنتظره در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد؛ اتفاقی که او را به گریه انداخت و بی‌اختیار سیل اشک را از چشمانش سرازیر کرد.

اشتراک در RSS - گریه عموپورنگ