توجیه اقتصادی

توجیه اقتصادی
هواپیمایی بریتیش ایرویز تعلیق پرواز به ایران را اعلام کرد
گروه بین الملل- شرکت هواپیمایی بریتانیایی بریتیش ایرویز اعلام کرده که پروازهای خود به ایران را متوقف خواهد کرد. روز پنجشنبه، ١ شهریور (٢٣ اوت) شرکت بریتیش ایرویز د در مورد شایعات توقف پرواز در مسیر...

هواپیمایی بریتیش ایرویز تعلیق پرواز به ایران را اعلام کرد

هواپیمایی بریتیش ایرویز تعلیق پرواز به ایران را اعلام کرد

گروه بین الملل- شرکت هواپیمایی بریتانیایی بریتیش ایرویز اعلام کرده که پروازهای خود به ایران را متوقف خواهد کرد.

روز پنجشنبه، ١ شهریور (٢٣ اوت) شرکت بریتیش ایرویز د در مورد شایعات توقف پرواز در مسیر رفت و برگشت به ایران گفت که "از آنجا که فعالیت در مسیر لندن به تهران در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد ما این پروازها را به حالت تعلیق درمی‌آوریم."

در پاسخ این شرکت آمده است که آخرین پرواز از لندن به مقصد تهران روز ٢۴ سپتامبر (۲ مهر) و آخرین پرواز بازگشت از تهران به لندن روز ٢٣ سپتامبر انجام خواهد شد.

اشتراک در RSS - توجیه اقتصادی