جاده بابل-قائمشهر

جاده بابل-قائمشهر
استراحت در شانه خاکی جاده باعث مرگ 4 نفر شد
گروه جامعه - حوادث - ایرنا نوشت: انحراف یک دستگاه خودروی سواری در جاده بابل به قائمشهر چهار عضو یک خانواده را که در حال صرف غذا و استراحت در حاشیه جاده بودند، به کام مرگ کشاند. خودرو  ساینا بعد از...

استراحت در شانه خاکی جاده باعث مرگ هر 4 نفر عضو یک خانواده شد

استراحت در شانه خاکی جاده باعث مرگ 4 نفر شد

گروه جامعه - حوادث - ایرنا نوشت: انحراف یک دستگاه خودروی سواری در جاده بابل به قائمشهر چهار عضو یک خانواده را که در حال صرف غذا و استراحت در حاشیه جاده بودند، به کام مرگ کشاند.
خودرو  ساینا بعد از ظهر امروز سه شنبه در مسیر جاده بابل - قائمشهر از جاده منحرف شد و روی اعضای خانواده‌ای افتاد که در شانه خاکی جاده در حال استراحت و صرف غذا بودند.

اشتراک در RSS - جاده بابل-قائمشهر