درآمد دادزن

درآمد دادزن
ظهور شغلی جدید در پایتخت؛ داد بزن 100 هزار تومان پول بگیر!
گروه اجتماعی- دادزن‌ها را همه جا دیده‌اید؛ از خیابان انقلاب گرفته تا مقابل سینما‌ها و حتی اگر مشهد رفته باشید، عکاسی‌های اطراف حرم. داد‌زن‌ها داد می‌زنند و از صدای بلند خود. نه برای آواز بلکه برای...

رواج شغلی جدید در پایتخت؛ داد بزن 100 هزار تومان پول بگیر!

ظهور شغلی جدید در پایتخت؛ داد بزن 100 هزار تومان پول بگیر!

گروه اجتماعی- دادزن‌ها را همه جا دیده‌اید؛ از خیابان انقلاب گرفته تا مقابل سینما‌ها و حتی اگر مشهد رفته باشید، عکاسی‌های اطراف حرم. داد‌زن‌ها داد می‌زنند و از صدای بلند خود. نه برای آواز بلکه برای جذب و جلب مشتری برای یک دکان و حجره استفاده می‌کنند. در این بین برخی از این افراد در هر روز بین 50 تا 100 هزار تومان درآمد دارند و برخی دیگر که شرایط بهتری دارند با یک حقوق ثابت این کار را انجام می دهند و ما بقی به صورت درصدی مشغول فعالیت هستند؛ با این شرایط که هر چه مشتری بیشتری داشته باشند، پول بیشتری می گیرند.

اشتراک در RSS - درآمد دادزن