زهرا نعمتی

زهرا نعمتی
زهرا نعمتی گناه حذفش را به گردن گرفت
گروه ورزشی-  زهرا نعمتی بعد از چند دقیقه ای که از حذفش می گذشت و کمی آرام تر شده بود به میان خبرنگاران آمد و به سوالات آنها پاسخ داد. او درباره اتفاقی که افتاد گفت:«بدشانسی خوردیم به دلیل مشکلات فنی،...

زهرا نعمتی گناه حذفش را به گردن گرفت

زهرا نعمتی گناه حذفش را به گردن گرفت

گروه ورزشی-  زهرا نعمتی بعد از چند دقیقه ای که از حذفش می گذشت و کمی آرام تر شده بود به میان خبرنگاران آمد و به سوالات آنها پاسخ داد. او درباره اتفاقی که افتاد گفت:«بدشانسی خوردیم به دلیل مشکلات فنی،کمی هم باید استراحت می کردم،سی ثانیه دیر رسیدم اعتراض زدیم و اما حریف اندونزیایی بود و موافقت نکردند.»
او روز بدی را گذراند. اشک های تلخش به دلیل حذف از مسابقات و اعلام این خبر که تیرانداز ایرانی به دلیل اشتباه در زمان مسابقه حذف شده است و تصاویر بهت و اشکهای زهرا نعمتی ، روزی تلخ را برای ورزش ایران ساخت.

اشتراک در RSS - زهرا نعمتی