قتل غمد

قتل غمد
توطئه عضو سابق شورای شهر برای کشتن همسر دومش
گروه جامعه> حوادث- یکی از اعضای سابق شورای شهر ورامین که طی جنایتی هولناک همسر دومش را با خودرو زیر گرفته و به قتل رسانده است، در دادگاه مدعی شد حاضر است ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان دیه او بپردازد....

توطئه عضو سابق شورای شهر برای کشتن همسر دومش

توطئه عضو سابق شورای شهر برای کشتن همسر دومش

گروه جامعه> حوادث- یکی از اعضای سابق شورای شهر ورامین که طی جنایتی هولناک همسر دومش را با خودرو زیر گرفته و به قتل رسانده است، در دادگاه مدعی شد حاضر است ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان دیه او بپردازد.

اشتراک در RSS - قتل غمد