قیمت سیگار

قیمت سیگار
افزایش بی سابقه قیمت دخانیات در استرالیا | هر بسته سیگار 20 دلار
گروه بین الملل- در استرالیا سیگاری‌ها باید از روزشنبه (۱۰ شهریور برابر اول سپتامبر) برای خرید یک پاکت سیگار با ۲۰ نخ ۲۷ دلار استرالیا یعنی حدود ۱۶ یورو و ۸۰ سنت یا نزدیک ۲۰ دلار امریکایی بپردازند....

افزایش بی سابقه قیمت دخانیات در استرالیا | هر بسته سیگار 20 دلار

افزایش بی سابقه قیمت دخانیات در استرالیا | هر بسته سیگار 20 دلار

در استرالیا سیگاری‌ها باید از روزشنبه (۱۰ شهریور برابر اول سپتامبر) برای خرید یک پاکت سیگار با ۲۰ نخ ۲۷ دلار استرالیا یعنی حدود ۱۶ یورو و ۸۰ سنت یا نزدیک ۲۰ دلار امریکایی بپردازند. بهای سیگار از سال آینده و سال بعد از آن نیز ۵/ ۱۲ درصد افزیش خواهد یافت.

اشتراک در RSS - قیمت سیگار