ووشو

ووشو
خواهران منصوریان: الهام چرخنده گفت چادری شوید، خانه و ماشین با من!
گروه اجتماعی- خواهران منصوریان در گفتگویی ضمن پاسخ به سوالات مجری، از پیشنهاد میلیونی الهام چرخنده افشاگری کردند. شهربانو منصوریان گفت که الهام چرخنده به آن ها گفته اگر چادر سرتان کنید، به جایش پول و...

خواهران منصوریان: الهام چرخنده گفت چادری شوید، خانه و ماشین با من!

خواهران منصوریان: الهام چرخنده گفت چادری شوید، خانه و ماشین با من!

خواهران منصوریان در گفتگویی ضمن پاسخ به سوالات مجری، از پیشنهاد میلیونی الهام چرخنده افشاگری کردند. شهربانو منصوریان گفت که الهام چرخنده به آن ها گفته اگر چادر سرتان کنید، به جایش پول و خانه و ماشین به آن ها می دهد.

اشتراک در RSS - ووشو