مصرف بنزین

مصرف بنزین
گروه اقتصادی- مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: در همین کشورهای همسایه مثل ترکیه با همین تعداد خودرو و جمعیتی مشابه ما تقریباً روزی ۱۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، اما این رقم در کشور ما...
اتفاق عجیب در پمپ‌بنزین‌ها؛ کارت‌ سوخت می‌خریم!
گروه اجتماعی- این روزها، زمزمه سهمیه‌بندی و استفاده مجدد از کارت‌های هوشمند سوخت به گوش می‌رسد اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌های سوخت و به ویژه در ساعات پایانی بیفتد که جایگاه‌ها خلوت‌...

ترکیه با جمعیت و خودرو برابر با ایران روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین می‌سوزاند، ایران ۱۰۰ میلیون لیتر

مصرف بنزین در ایران

اتفاق عجیب در پمپ‌بنزین‌ها؛ کارت‌ سوخت می‌خریم!

اتفاق عجیب در پمپ‌بنزین‌ها؛ کارت‌ سوخت می‌خریم!

گروه اجتماعی- این روزها، زمزمه سهمیه‌بندی و استفاده مجدد از کارت‌های هوشمند سوخت به گوش می‌رسد

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌های سوخت و به ویژه در ساعات پایانی بیفتد که جایگاه‌ها خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

اشتراک در RSS - مصرف بنزین