فیلم - مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی می شوند

سه شنبه،۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۵

وزیرآموزش و پرورش: از 27 اردیبهشت همه مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی می شود.

این بازگشایی برای رفع اشکال است نه آموزش