فیلم - حرکت دیوانه وار منظومه شمسی در کهکشان راه شیری

شنبه،۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰

تصور ما از ایستا بودن منظومه خورشیدی این است که زمین ما و مابقی سیاره‌ها، روی مدار خود دور خورشید می‌گردند.

این در حالی است که خورشید با سرعت 70 هزار کیلومتر در ساعت به دور مرکز کهکشان راه شیری در حال گردش است. 
این فیلم را ببینید تا متوجه حرکت دیوانه وار منظومه شمسی خودمان و سیاراتش در کهکشان شوید.