فیلم - آیا می دانید عمیق ترین نقطه اقیانوس چقدر است؟

پنج شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۴:۱۷

این ویدئو به شما نشان می‌دهد که عمیق ترین نقطه اقیانوس که تا بحال کشف شد است چقدر عمق دارد!